Sukupuoli

Sukupuolessa elämiseen ja sukupuolen ilmaisemiseen kohdistuu paljon kulttuurisia ja sosiaalisia odotuksia. Jos oma sukupuolikokemus noudattelee näitä odotuksia, suhde sukupuoleen voi olla melko mutkaton. Voi olla, että tällaisessa tilanteessa sukupuolta ei juurikaan tule pohtineeksi. Tilanne on kuitenkin aivan toinen jos koemme, että omalle sukupuoli-identiteetillemme tai sukupuolen ilmaisullemme ei löydy tilaa tai arvostusta.

Terapiassa on mahdollista pohtia omaa sukupuoli-identiteettiä

Sukupuoleen liittyvät ristiriitaiset kokemukset voivat olla elämänmittaisia tai nousta esiin jonkin elämänmuutoksen, kuten vaikkapa vanhemmaksi tulon, sairauden, ikääntymisen tai uuden ihmissuhteen myötä. Myös se, että läheinen ihminen pohtii sukupuoltaan, voi herättää monenlaisia tunteita.

Terapiatyön lähtökohtana on ajatus siitä, että jokaisella tulisi olla oikeus elää sukupuoltaan todeksi. Jokaisen ihmisen kokemus sukupuolestaan on arvokas ja ainutlaatuinen. Terapia tarjoaa turvallisen tilan sukupuoleen liittyvien kysymysten työstämiselle ja omaan elämäntilanteeseen soveltuvien ratkaisujen löytämiselle.

Meiltä saat apua