Ota yhteyttä:
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:
040 884 5655 (ark. klo 9-16)
info (ät) ihmissuhdeterapia.fi
FI
EN
SVE

Tietosuojaseloste

Päivitetty 26.9.2022

Tiivistelmä

Rekisterinpitäjät keräävät asiakassuhteen hoitamisen ja laadun varmistamisen kannalta olennaisia henkilötietoja. Rekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, joita säilytetään rekisterinpitäjien toimipaikassa. Jokaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Yhteydenotot tulee tehdä osoitteeseen [email protected] Tietopyyntöä toteutettaessa henkilö tulee tunnistaa.

 

Rekistereiden säännönmukaisina tietolähteinä ovat käyttäjän itse antamat tiedot. Rekistereihin kerättyjen tietojen lähteet ovat pääasiallisesti Asema 10:n ylläpitämä verkkosivu (ihmissuhdeterapia.fi), ajanvarauksessa käytettävä Diarium-järjestelmä, MailChimp-uutiskirjepalvelu, Visma Pay  -maksujärjestelmä ja ePressi-tiedotejakelupalvelu. Lisäksi rekisterinpitäjät keräävät säännönmukaisesti anonyymejä tietoja verkkoanalytiikan avulla Google-palveluista.

 

Tietojärjestelmänä on Valviran hyväksymä ja Kanta-sertifioitu potilastietojärjestelmä ja ajanvaraus. Potilastietojen ja asiakirjojen kohdalla noudatetaan potilaslain sekä muun terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön määräyksiä. Lakisääteiset potilaskirjaukset tehdään Kanta-sertifioituun ja Valviran A-luokkaan rekisteröityyn tietojärjestelmään. Paperinen aineisto säilytetään lukitussa sijainnissa, johon vain asiakassuhteen hoidon kannalta olennaisilla henkilöillä on pääsy. Ellei lainsäädäntö toisin asiakassuhteen osalta määrää, tuhotaan kirjaukset tietoturvallisesti 30 päivää asiakassuhteen päättymisestä.

 

Asiakastietojen keräämiseen, säilyttämiseen, luovuttamiseen ja tuhoamiseen sovelletaan henkilötietolakia sekä muita velvoittavia määräyksiä ja viranomaisohjeita. Ajanvarauksen ja maksun yhteydessä tallentuu kirjanpitoaineistoa, jota käsitellään kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterinpitäjät keräävät analytiikkaa Asema 10 oy:n ylläpitämästä verkkosivustosta (ihmissuhdeterapia.fi) Google-palveluiden avulla.

 

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut Ihmissuhdeterapiakeskukselle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

 

Kaikki Sexpo-säätiön ja Sexpo-palvelut oy:n henkilöstöstä, ammatinharjoittajista, harjoittelijoista ja vapaaehtoisista allekirjoittavat vaitiololausekkeen.

 

Rekisterinpitäjät
Sexpo-palvelut oy (2653685-8)
Kinaporinkatu 2 E 41
00500 Helsinki

Rekisterinpitäjä

Nimi: Sexpo-palvelut Oy Y-tunnus: 2653685-8

Osoite: Kinaporinkatu 2 E 41, 00500 Helsinki

Sähköpostiosoite: info (ät) ihmissuhdeterapia.fi

Tietosuojavastaava

Ihmissuhdeterapiakeskuksen johtaja Tiina Vilponen on tietosuojavastaavamme.

 

Yhteystiedot:

[email protected], 050 363 2852.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin saadaan asiakkaalta seuraavat tiedot
– nimi
– yhteystiedot: sähköposti ja puhelinnumero
– laskutustiedot ja henkilötunnus, mikäli asiakasta laskutetaan
– asiakkaan tilaamat palvelut
– ilmoittautumistiedot ryhmiin osallistujilta
– muut asiakkaan antamat lisätiedot

Turvallinen asioiminen

Sexpo suhtautuu asiakkaidensa tietoturvaan äärimmäisen vakavasti. Huolehdimme asioinnin luottamuksellisuudesta selkeillä käytänteillä, terapeuttiemme salassapitosopimuksilla ja tarkoilla tietoturvaratkaisuilla. Asiakasyhteydenotoissa käytämme salattua yhteyttä.

 

Terapeuttimme ovat sitoutuneet siihen, että kaikkia asiakastietoja käsitellään ja säilytetään asianmukaisesti. Muut kuin lain vaatimat asiakaskirjaukset tuhotaan tietoturvallisesti asiakassuhteen päätyttyä.

 

Asiakassuhteen aikana terapeutti vastaa tietojen keräämistä ja säilytystä koskeviin kysymyksiin. Nämä keskustelut käydään tapaamisten yhteydessä. Asiakassuhteen päätyttyä tiedusteluihin vastaa tietosuojavastaava, Ihmissuhdeterapiakeskuksen johtaja Tiina Vilponen [email protected], 050 363 2852.

 

Mikäli asiakas haluaa asiakassuhteen päätyttyä keskustella itseään koskevista tiedoista, tulee hänen sopia tapaamisesta Sexpon toimitiloissa tietosuojavastaavan kanssa etukäteen sekä tunnistautua tapaamisen yhteydessä kuvallisen henkilötodistuksen kanssa. Henkilöä tai asiakassuhteita koskevia tietoja ei vahvisteta eikä toimiteta sähköpostitse tai puhelimitse.

Terapia voidaan toteuttaa perinteiseen tapaan fyysisenä vastaanottona tai etäterapiana

Etäterapia tuo terapeutin luoksesi. Tehdessäsi ajanvarausta valitse terapiamuodoksi etäterapia ja saat varausvahvistuksessa linkin etäterapiaistuntoon, johon voit osallistua tietokoneesi tai mobiililaitteesi nettiselaimella.