Keho

Ihmisen keho muuttuu koko elämän ajan. Muutokset voivat sujua mutkattomasti ilman suurempia huolia. Joskus taas kehollemme tapahtuu asioita, joita emme halunneet tai jotka koemme vieraina. Odotettukin muutos, kuten toivottu raskaus tai parantava leikkaus, voi horjuttaa suhdetta omaan kehoon.

Terapiassa tarkastellaan kehosuhdetta

Keho muistaa ja kantaa elettyä elämää mukanaan. On tavallista, että stressi, elämänmuutokset tai esimerkiksi traumaattiset kokemukset heijastuvat kehoon ja sen toimintoihin. Myös ikääntyminen ja sairaudet muuttavat meitä.

Yleisiä kehoon liittyviä syitä hakeutua terapiaan ovat muun muassa oragsmivaikeudet, erektio-ongelmat ja seksiin liittyvät kivut. Tavallisia tulosyitä ovat myös esimerkiksi muuttunut kehosuhde synnytyksen jälkeen sekä seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemukset.

Terapiassa asiakkaan kehoon liittyviä kokemuksia ja elämäntilannetta tarkastellaan yksilöllisesti, kunnioittavasti ja kokonaisvaltaisesti. Tarvittaessa terapeutti suosittelee käyntiä myös toisella ammattilaisella, kuten fysioterapeutilla tai lääkärillä.

Meiltä saat apua