Riippuvuudet

Riippuvuus tarkoittaa tilannetta, jossa jokin käyttäytymistapa hallitsee ihmisen elämää ja aiheuttaa haittaa ihmiselle itselleen ja usein myös läheisille. Riippuvuudessa kyse ei ole mielihyvän etsimisestä, vaan pyrkimyksestä pitää paha olo loitolla.

Riippuvuudella on useita ilmenemismuotoja

Riippuvuus voi näkyä yhdellä tai useammalla elämän osa-alueella: esimerkiksi suhteessa työntekoon, syömiseen, liikuntaan, pelaamiseen tai päihteisiin. Ihmissuhteiden ja seksuaalisuuden saralla ihminen voi kokea riippuvuutta esimerkiksi pornoon taikka ihastumisen tunteeseen. Vaikka riippuvuudet ovat varsin yleisiä, moni kokee omasta tai läheisensä riippuvuudesta yksinäisyyden ja häpeän tunteita.

Joskus voi olla vaikeaa hahmottaa, onko kyseessä riippuvuus vai ei. Terapiaan voi hakeutua pohtimaan myös tätä kysymystä.Terapeuttimme osaavat auttaa sinua etenkin ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä riippuvuuksissa. Riippuvuuksien kanssa työskentelyssä olennaista on arvostava kohtaaminen, elämäntilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja yksilöllisen tuen rakentaminen. Tarvittaessa terapeuttimme ohjaa sinut jatkoavun piiriin.