Riippuvuudet

Riippuvuus tarkoittaa tilannetta, jossa jokin käyttäytymistapa hallitsee ihmisen elämää ja aiheuttaa haittaa ihmiselle itselleen ja usein myös läheisille. Pakonomaisuudessa käyttäytymisessä kyse ei ole mielihyvän etsimisestä, vaan pyrkimyksestä pitää paha olo loitolla.

Riippuvuudella on useita ilmenemismuotoja

Pakonomainen käytös voi näkyä yhdellä tai useammalla elämän osa-alueella: esimerkiksi suhteessa työntekoon, syömiseen, liikuntaan, pelaamiseen tai päihteisiin. Moni kokee ongelmallisesta käytöksestä yksinäisyyden ja häpeän tunteita. Joskus voi olla vaikeaa hahmottaa, onko kyseessä riippuvuus vai ei. Terapiaan voi hakeutua pohtimaan myös tätä kysymystä.

Terapeuttimme osaavat auttaa sinua etenkin ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Pakonomaisen seksuaalikäyttäytymisen kanssa työskentelyssä olennaista on arvostava kohtaaminen, elämäntilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja yksilöllisen tuen rakentaminen. Tarvittaessa terapeuttimme ohjaa sinut jatkoavun piiriin.