Yksinäisyys

Yksinäisyys on yleistä yhteiskunnassamme ja sitä kokevat kaiken ikäiset. Yksinäisyys on henkilön omakohtainen kokemus, joka voi ilmetä esimerkiksi toistuvana ulkopuolisuuden tunteena. Myös sosiaalisessa toiminnassa ja läheisissä ihmissuhteissa voi kokea yksinäisyyttä.

Tarve yhteyteen on yksilöllistä

Toisinaan yksinäisyys liittyy elämänmuutoksiin, kuten eroon, läheisen kuolemaan tai toiselle paikkakunnalle muuttamiseen. Esimerkiksi yksin asuminen ei kuitenkaan suoraan merkitse yksinäisyyttä – tarve yhteyteen vaihtelee ihmisestä toiseen.

Onkin tärkeää, että jokainen saa itse määritellä, mistä merkityksellinen elämä ja hyvinvointi rakentuu. Yksinäisyys voi myös ohjata pohtimaan elämän mielekkyyden kysymyksiä ja tunnistamaan omia tarpeita.

Ihmisen tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi on yksi perustarpeistamme. Terapiassa asiakas tulee kohdatuksi omana itsenään. Asiakkaan elämäntilannetta lähestytään kokonaisvaltaisesti, voimavarakeskeisesti ja toivoa luoden. Terapeutin kanssa tarkastellaan muun muassa asiakkaan minäkuvaa, kokemushistoriaa ja yksinäisyyteen johtaneita syitä.