Haluttomuus

Suurin osa ihmisistä kokee halussaan muutoksia elämänsä varrella. Halujen eriparisuus kumppaneiden kesken on varsin yleistä, eivätkä halun vaihtelut katso ikää tai sukupuolta. Pitkittyessään halujen eriparisuus voi alkaa kuormittaa suhdetta.

Halujen yhteensovittaminen suhteessa on joskus vaikeaa

Halujen eriparisuus on usein kipeä kokemus sekä vähemmän että enemmän haluavalle. Läheisyyden väheneminen tai poissaolo voi saada aikaan huonommuuden, riittämättömyyden ja kelpaamattomuuden tunteita. Kipeistä tuntemuksista voi olla vaikea puhua kumppanille rakentavasti.

Terapeutti toimii tukijana ja rohkaisijana haluttomuuteen liittyvien solmujen avaamisessa ja hankalien toimintamallien purkamisessa. Halujen eriparisuuteen etsitään ratkaisuja kaikkien osapuolten rajoja kunnioittaen ja seksuaalisuuteen liittyviä voimavaroja vahvistaen. Vastaanotolle voi hakeutua sekä yhdessä että yksin.

Meiltä saat apua