Ihmissuhteet

Ihmissuhteet ovat merkittävä osa elämää. Se kuinka voimme ihmissuhteissa, vaikuttaa vahvasti siihen, miten mielekkäänä elämämme koemme. Suhteiden haasteet syntyvät usein siitä, kun ihmisten ajatukset, odotukset, toimintatavat, arvot tai kulttuurit törmäävät toisiinsa.

Toimivat ihmissuhteet vaativat taitoja ja sinnikkyyttä

Ihmissuhteita on yhtä monenlaisia kuin ihmisiäkin. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla intiimissä suhteessa, kuten pari-, moni- tai seksisuhteessa. Jokaisessa ihmissuhteessa luodaan omat säännöt, tavat ja normit.

Vaikeudet ihmissuhteissa voivat uhata koko hyvinvointimme perustaa. Toimivat ihmissuhteet edellyttävät hoitamista, vuorovaikutusta ja tunneälyä. Ristiriitoja voi oppia käsittelemään rakentavalla tavalla.

Ihmissuhdeterapia auttaa näkemään ihmissuhteet dynaamisina kokonaisuuksina, joissa jokaisella osapuolella on oma yksilöllinen tilansa, vapautensa ja vastuunsa. Ihmissuhdeterapiassa ratkotaan ongelmia, tarkastellaan suhteen osapuolten toiveita ja tarpeita sekä tehdään näkyväksi kullekin suhteelle olennaisia arvoja.

Meiltä saat apua