Seksuaalisuus

Seksuaalinen hyvinvointi on monille tärkeä osa hyvää elämää. Seksuaalisuus on laaja ja monimuotoinen ilmiö, johon lukuisat tekijät vaikuttavat. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi seksuaaliseen haluun, kehoon, seksiin liittyviin huoliin tai pelkoihin, oman seksuaali-identiteetin pohdintoihin tai seksuaalisuuden haasteisiin ihmissuhteissa.

Seksuaalinen hyvinvointi on tärkeä osa hyvää elämää

Joskus seksuaalisuuden haasteisiin kytkeytyy myös käsittelemättömiä kokemuksia lapsuudesta tai nuoruudesta, kuten pelkoja tai seksuaalisen väkivallan kokemuksista juontuvaa ahdistusta ja mielenterveyden haasteita.

Seksuaaliterapeutti on hyvä apu seksuaalisuuden ongelmien ratkomisessa. Vaikeuksien kanssa ei kannata jäädä yksin. Ikävästäkin tilanteesta on mahdollista rakentaa omaa seksuaalisuutta vakaalle ja tyydyttävälle pohjalle. Seksuaaliterapiasta on apua myös silloin, kun ongelmia hoidetaan esimerkiksi lääkärin, psykiatrin tai psykoterapeutin kanssa.

Seksuaaliterapia ei ole pelkästään ongelmien ratkomista, vaan se on myös voimavarakeskeistä hyvinvoinnin rakentamista. Terapiaprosessi ei tähtää pelkästään ongelmista selviytymiseen; tavoitteena on hyvä ja tyydyttävä seksuaalielämä kunkin omista lähtökohdista määriteltynä.

Meiltä saat apua