Teija Niemelä

Teija Niemelä

Varaa aika

“Olet tervetullut turvallisessa ilmapiirissä tapahtuvaan yhteistyöhön kanssani.”

Minulle jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja jokainen ihmissuhde merkittävä. Empaattinen ja tarkka kuuntelu, aktiivinen keskustelu, hyvä yhteistyösuhde ja yhteinen tavoitteiden asettelu ovat työskentelyni perusta. Yhdistän terapiassani psykoterapeuttista ja seksologista osaamistani integroiden kognitiivisia ja tunnekeskeisiä menetelmiä.

Minulla on kokemusta työskentelystä ihmisten kanssa, joilla on stressiä, pelkoja, ahdistuneisuutta, mielialaoireita, seksuaalitraumoja ja toimintahäiriöitä sekä identiteetti- tai ihmissuhdepulmia. Asiakastyön arjessa pohdin luontevasti sukupuolen moninaisuuden kysymyksiä. Työskentelyni on sukupuolisensitiivistä.

Terapiatyön ohella teen myös työnohjausta sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien parissa.

En valitettavasti voi tällä hetkellä ottaa uusia KELA-asiakkuuksia.

Voit lähettää minulle viestin sivun alalaidasta löytyvällä yhteydenottolomakkeella tai varata ajan linkin kautta:

Varaa aika
Teija Niemelä
Kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), kliininen seksologi, YTM, KELA-pätevyys: yksilö- ja paripsykoterapia
Toiminut alalla yli 15 vuotta
Seksuaaliterapeutti, integratiivinen paripsykoterapeutti (ET), tunnekeskeisen pariterapian syventävät opinnot, Gottman Method Couples Therapy I ja II
suomi
Tekee etäterapiaa

Ota yhteyttä Teijaan